Pàgina principal / UIBtalent / Cercador de cursos / Especialista Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en l'Infant de 0 a 6 Anys. Titol propi de la UIB. (30 ECTS)

UIBtalent
  1. Cercador de Cursos
  2. Accés a l'eina de matriculació en línia
  1. Criteris per a l'organització i gestió d'un curs
  2. Criteris per a la gestió econòmica d'un curs
  3. Aules de Sa Riera
  4. Horari
  5. Contacte

Imatge de la pàgina

Especialista Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en l'Infant de 0 a 6 Anys. Titol propi de la UIB. (30 ECTS)

Sessió Informativa dia 1 d'octubre a les 18 hores a l'aula 13 de l'Edifici Sa Riera (C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n 07012 Palma)

Aquest postgrau sorgeix com a resposta a la demanda de formació dels distints professionals que atenen, des de diferents àmbits (sanitari, educatiu i social), infants de 0 a 6 anys amb algun tipus de problema de desenvolupament o amb risc de patir-ne durant els primers anys de vida. Ateses les característiques que presenten aquests infants susceptibles de participar en programes d'atenció primarenca,es fa necessari que els professionals tinguin una formació adequada per donar resposta a les necessitats dels infants i de les seves famílies.

Entenem com a atenció primerenca el conjunt d'intervencions dirigides a la població en la primera infància (0-6 anys), a la família i al seu entorn, que tenen per objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els infants amb trastorns en el desenvolupament (motrius, cognitius, sensorials, de llenguatge, de conducta) o que tenen risc de patir-ne (infants prematurs, adoptats i/o infants amb hospitalitzacions llargues, entre altres casos).

Aquest curs pretén contribuir a formar al professional d'aquest àmbit d'actuació, i capacitar-lo en la planificació i execució de programes d'intervenció i seguiment sobre les funcions i els factors que intervenen en el desenvolupament de l'infant de 0-6 anys.

Adreçat a

Llicenciats i graduats en Medicina, Pedagogia, Psicologia i Psicopedagogia, diplomats o graduats en Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia, Treball Social, Teràpia Ocupacional, mestres d'Educació Especial, d'Educació Infantil i d'Audició i Llenguatge.

Els estudiants sense titulació universitària podran ser admesos en funció dels estudis realitzats i/o de l'experiència professional prèvia.

Preu i condicions de pagament

1.675€.

Terminis d'inscripció
Fins al 13 d'octubre de 2015
Data d'inici
16-10-2015
Data de finalització
10-06-2016
Horari del curs

Els divendres de 16 a 20 o 21 hores i algun dissabte de 9 a 14 hores.

Lloc de realització

Edifici Sa Riera

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n

Palma

Metodologia
Presencial


top arrow Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears. Carrer Miquel dels Sants Oliver, núm 2, 2n. 07122. Palma de Mallorca. info [at] fueib.org | Avís legal
     Tels: Doip 971 25 96 97 - Formació 971 25 96 96 - Fax: 971 25 96 16   |  Agència de col·locació número 0400000007